Laparoskopi Hastanesi


İçeriğe git

Ana menu:


Verdiğim Dersler Yazı


Adı Soyadı: Gazi YILDIRIM
Doğum Tarihi: 10 Nisan 1975


Y. Lisans
Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık
Kadın Hastalıkları ve Doğum
T.C.S.B. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı
Kesintisiz Kombine Hormon Replasman Tedavisinin İki Formunun, Postmenopozal Uterin Kanama Profilleri, Endometriyum Ve Metabolik Veriler Üzerindeki Etkisi
Şefi Op.Dr. Sadiye EREN


Görevler

1999-2004 Asistan T.C. Sağlık Bakanlığı, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2004-2004 Uzman T.C. Sağlık Bakanlığı, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2004-2005 Askeri Hekim Istanbul Kasımpaşa Deniz Hastanesi
2005-2007 Uzman Medicana Bahçelievler Hastanesi-Tüp Bebek Merkezi
2007-2007 Observer Mount Sinai School of Medicine, New York-NY, USA
2007-2010 Yrd. Doç. Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A. D.
20.04.2012 Doç.Dr. Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A. D.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

- “Gestasyonel Diyabet Taramasında 11-14. Gebelik Haftaları Arasında Yapılan 50 Gr Glukoz Yükleme Testi ile 24-28. Gebelik Haftaları Arasında Yapılan 50 Gr Glukoz Yükleme Testi Sonuçlarının Karşılaştırılması”
Arş. Gör. Dr. Yücel İnan (2011)

- “Ooforektomize ratlarda Fitoöstrojen, Östrojen ve Progesteron Tedavisinin Mesane Kası Morfolojisi ve M2,M3 Reseptörlerine Etkisi”,
Yrd: Doç. Dr. Özkan Adıgüzel-Dicle Universitesi, Kadın Hast ve Doğ AD. (Danışman Olarak-2011)

- “Tekrarlayan Tüp bebek Başarısızlıklarında Paternal Lenfosit Aşısının Rolü ”,
Arş. Gör. Dr. Canan Yılmaz Torun (2012)


İdari Görevler :

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Üyesi, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007-2008

TJOD (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği) Istanbul Delegesi ((2012-2014)
JED (Jinekolojik Endoskopi Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi (2013-2015)
JED (Jinekolojik Endoskopi Derneği) Sayman (2013-2015)
Dönem VI-İntern Sorumlusu (Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-20--)
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:


  • TJOD (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği)
  • TSRM (Türk Üreme Tıbbı Cemiyeti)
  • JED (Jinekolojik Endoskopi Derneği)
  • Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi Derneği
  • WALS (The World Association of Laparoscopic Surgeon)
  • ASRM (American Society of Reproductive Medicine)
  • ESHRE (Europian Society of Human Reproduction and Embriology)
  • ESIDOG-Tr (Europian Society of Infectious Disease in Ob&Gyn-Turkey)
  • AAGL (American Association of Gynecologic Laparoscopist)
  • TUPCD (Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi Derneği)

İçeriğe geri dön | Ana menuya dön