Laparoskopi Hastanesi


İçeriğe git

Ana menu:


Septum DüzeltilmesiRAHİMDE PERDE-SEPTAT / SEPTUM UTERİ
DOĞUŞTAN GELEN RAHİM BOZUKLUKLARI

Uterus anomalileri konjenital ya da kazanılmış olabilirler ve tipik olarak menstrüel siklus anomalileri, pelvik ağrı, infertilite, ya da gebelik kayıpları şeklinde prezente olabilirler. Uterin anomalilerin en büyük kısmını oluşturduğu konjenital mülleryen anomalilerin gerçek insidansı bilinmemektedir. Pek çok olgu obstetrik ya da jinekolojik problemlerin incelenmesi sırasında tanı alırken, bir kısmı asemptomatik olduğundan tanı alamaz. Uterin defekti olan hastaların % 57 sinde fertilite ya da gebelikle ilgili problem yaşanmaması nedeniyle konjenital mülleryen anomaliler daha az tanınır.

Anatomik olarak uterin defektli olgularda obstetrik komplikasyonlar ile karşılaşılır. Tekrarlayan gebelik kayıpları, erken doğum, anormal fetal prezantasyon ve prematurite kazanılmış ya da konjenital mülleryen anomalilerde izlenen major sorunlardandır. Mülleryen anomalili olan olguların % 30-50 sinde aynı zamanda eşlik eden renal anomaliler görülür. Bu anomaliler renal ageneziden ciddi hipoplaziye ya da ektopik- duplike üretere kadar değişebilmektedir.


Mülleryen anomalilerin sınıflandırılması

1. Segmental mülleryen hipoplazisi ya da agenezi
a- Vajinal
b- Servikal
c- Uterin
d- Tubal
e- Kombine

2. Unikorn uterus
a- Unikorn uterus ile kominikasyonun görüldüğü kavite içeren rudimenter boynuz varlığı
b- unikorn uterus ile kominikasyonun görülmediği kavite içeren rudimenter boynuz varlığı
c- kavite içermeyen rudimenter boynuz varlığı
d- rudimenter boynuz içermeyen unikorn uterus

3. Uterin didelfis

4. Bikorn uterus
a- tam bifurkasyon ( bikollis )
b- parsiyel bifurkasyon ( unikollis )

5. Septalı uterus
a- Komplet
b- Parsiyel

6. Arkuat uterus

7. Dietilstilbestrol ile ilgili anomaliler
UTERUSUN BİR DUVARLA İKİYE AYRILMASI-SEPTUM

Mülleryen duktusların lateral füzyonu sonrasında orta hattaki medial segmentin regrese olmaması ile uterin kavite içerisinde permanent septum oluşumu gözlenebilir. Septanın kontürleri persiste kalan orta hat dokusunun yapısına bağlı olarak değişebilir. Örneğin septa fundustan aşağı hefifçe uzanabileceği gibi septum servikse kadar da uzanabilir. Dahası segmental olarak septa oluşabilir ve kısmi olarak bölünmüş uterusun kaviteleri arasında parsiyel ilişki oluşabilir. Septumun histolojisi fibröz dokudan fibromusküler dokuya kadar değişebilir. Bu hastalıklar sadece obstetrik komplikasyonu olanlarda tanındığı için, gerçek insidansları bilinmemektedir.

Her ne kadar bu defekt erken doğum ya da sezeryan ile doğuma yol açmasa da septalı uterus artmış spontan abortus riski ile ilişkilidir. Septalı uterusu olan hastalarda 1. trimester spontan abortus riskini %42 olarak verilmiştir. Bu gebelik kayıplarının en önemli sebebi avasküler septuma parsiyel ya da komplet implantasyonun olmasıdır. Azalmış bu kan akımı, uterin kavitenin distorsiyonu ve eşlik eden servikal ya da endometriyal anormallikler etkili olmaktadır. Cerrahi deneyimlere bakıldığında septadaki fibromüsküler doku kan akımının normal miyometriyum kan akımından daha az olduğu gözlenmişdir.

TANI VE TEDAVİ

Septalı uterusun tanısı, bikornuat uterusun tanısında olduğu gibi HSG ve ultrasonu içermektedir.

Günümüzde septalı uterusu olan bayanların tedavisi histeroskopik septa rezeksiyonudur.

Tipik olarak operatif histeroskopi işlemi, uterin perforasyon riskini azaltmak için laparoskopi ile eş zamanlı yapılabilir.


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön