Laparoskopi Hastanesi


İçeriğe git

Ana menu:


Düşük ve Doğum Sonrası Parçaların ÇıkarılmasıKORNUAL EKTOPİK GEBELİK TEDAVİSİNDE HİSTEROSKOPİ

Kornual gebelik, ektopik gebeliklerin %2-5'ini olu_turur ve bu da en riskli ektopik gebelik tiplerinden biridir.

Tedavi seçenekleri sistemik methotrexate uygulaması, laparotomi ile kornual rezeksiyon veya histerektomidir. Jinekolojik endoskopide son iki dekaddaki önemli geli_meler sonucu, günümüzde literatürde endoskopik tedavi uygulanan vaka takdimlerine de rastlanılmaktadır.
Kornual veya interstisyel gebelik, ektopik gebeliklerin en tehlikeli tiplerinden biri olup, tüm ektopik gebeliklerin 2-5 %'ni oluşturur. Tubanın bu kısmının etrafı nispeten kalın bir myometriumla çevrili olması nedeniyle, bu hastalar tubal gebeliği olan hastalardan daha geç klinik bulgu verme eğilimindedirler.

Kornual gebelikde sistemik veya lokal metotreksat tedavisi, uterin arter embolizasyonu, ultrasonografi
rehberliğinde potasyum klorür enjeksiyonu, endoskopik tedavi ve laparotomi gibi çeşitli tedavi modaliteleri tanımlanmasına rağmen, en iyi tedavi rejimi belirsizdir.

Histeroskopik tedavi hemodinamik olarak stabil olan hastalarda başarıyla uygulanmıştır. Histeroskopi ile vakum aspirasyonunun kombinasyonu, kornual ektopik gebeliğin tedavisi için minimal invaziv bir yaklaşımdır ve hastanın gelecekteki fertilitesini korur. Bu yaklaşım kornual gebelikten şüphelenilen
vakalarda uygun bir tedavi alternatifidir.Rest plasenta

Doğum veya Küretajın sık görülen komplikasyonlarından biridir ve halkk arasında parça kalması olarak anılan "rest" durumudur. Belirli bir sure sonra ortaya çıkan fazla miktarda olan ve kesilmeyen kanama ile kendini belli eder. Tedavide yeniden küretaj gerekir. Ciddi bir tehlike yaratmaz. 5 haftadan küçük ve 10 haftadan büyük gebeliklerde daha fazla görülür. Ancak küretajla yapışma ve delinme riski daha fazla olduğundan histeroskopi önerilir.


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön