Laparoskopi Hastanesi


İçeriğe git

Ana menu:


Bilimsel Çalışmalarım Yazı


Kongre, Panel ve Kurs Konuşmaları

1. "Histeroskopi Komplikasyonları ve Hiponatreminin Yönetimi", İnfertilitede Minimal İnvazif Cerrahi Kursu, TJOD-Istanbul Şubesi, Harbiye Askeri Müze Kongre ve Sergi Sarayı, Istanbul, 25 Ekim 2008.
2. "Adolesanda Hormonal Kontrasepsiyon", Hormonal Kontrasepsiyon Kursu, TJOD-Istanbul Şubesi, Harbiye Askeri Müze Kongre ve Sergi Sarayı, Istanbul, 24 Ocak 2009.
3. "Endoskopik Operasyon Odasının Kurulumu ve Genel Prensipler", UTD-Jinekolojik Endoskopi Çalıştayı-Teorik ve Uygulamalı Eğitim, T. C. Sağlık Bakanlığı, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Istanbul, 3-5 Nisan 2009.
4. "Hangi Yolla Histerektomi: Laparoskopi, Laparotomi, Vaginal?", III. JED Kongresi-Laparoskopik Histerektomi Kursu, Çeşme, İzmir, 7-11 Nisan 2009.
5. "Routine Hysteroscopic Evaluation Before IVF: Is it Necessary or a Waste of Time?", VIII. TAJEV Kongresi, Belek, Antalya, 29 Nisan-3 Mayıs 2009.
6. "Puerperal Enfeksiyonlar", VII. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne-KKTC, 14-19 Mayıs 2009.
7. "Histeroskopik Cerrahinin Komplikasyonları", XXVII. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, Laparoskopi ve Histeroskopi Kursu, Istanbul, 2 Haziran 2009.
8. "İnfertil hastada gebelik başarısını arttıran endoskopik tedaviler", TJOD-Kocaeli Şubesi Paneli, Kocaeli, 03.12.2009.
9. "Laparoskopik Ovarian Drilling", Jinekolojide Video-Laparoskopik Cerrahi Kursu. TJOD-Istanbul Şubesi, Acıbadem Maslak Konferans Salonu, Istanbul. 28 Şubat 2010.
10. "Laparoskopi El Beceri Kursu- Sütür Teknikleri Modülü", Ege Jinekolojik Endoskopi Günleri-4, İzmir, 22-24 Nisan 2010.
11. "Doğum öncesi ve Doğum sonrası Bakım", T.C. Sağlık Bakanlığı-Kadıköy İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, Aile Hekimliği Hizmetiçi Eğitim Programı, Kadıköy, 5 Ekim 2010.
12. "PRECEPTOR at 2nd Annual Intensive Laparoscopic Suturing, Knot Tying & Laparoscopic & Robotic Hysterectomy", (Eğitmen olarak) New York, USA, on December 09, 2010-December 10, 2010
13. "Hysteroscopic Managment of Endometrial Pathologies", SLS-Euro-American Multispecialty Summit, Disneys' Contemporary Resort, Orlando-USA, February 16-19 2011
14. "Different Energy Modalities to Prevent Adhesions", AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology in conjunction with TSGE 4th Annual Meeting, Swissotel the Bosphorus, Istanbul, April 6-10 2011.
15. "ART Başarısını Arttıran Endoskopik Girişimler: Mit ve Gerçekler", IX. Turkish-German Gynecology Congress, Belek, Antalya, 4-8 Mayıs 2011.
16. "Kötü Ovaryen Cevaplı Olgularda Ovulasyon Indüksiyonu", III. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Belek, Antalya, 5-9 Ekim 2011.
17. " Sütür Teknikleri", "Maket Çalışması-Eğitici", "Hayvan Laboratuvarı-Ameliyat-Operatör ve Eğitici", 4. Minimal İnvazif Jinekoloji Sempozyumu ve Çalıştayı, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, Bursa, 12-15 Ocak 2012.
18. "Ovarian Drilling", Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ovulasyon İndüksiyonu Kursu, Bakırköy, Istanbul, 22 Ocak 2012.
19. "Laparoskopik Sutur Teknikleri", Palandöken Kadın Doğum Kongresi, Erzurum, 1-4 Mart 2012.
20. "Sütür Teknikleri", 5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 19-21 Nisan 2012.
21. "Laparoskopik Myomektomi", ve "Canlı Yayın Operasyon-Laparoskopik Myomektomi" Yeditepe Universitesi Hastanesi ve JED ortak Jinekolojik Endoskopi Workshop, Yeditepe Hastanesi, Istanbul, 26 Mayıs 2012.
22. "Kadın Genital Kanserler, Korunma Yolları ve Tarama Testleri", TAJEV-Türk Alman Jinekoloj Eğitim ve Hizmet Vakfı-Sosyal Sorumluluk Projesi, Rize, 7 Haziran 2012.
Kurs Katılımları

1. "Jinekolojide Endoskopik Cerrahi: Workshop I", Istanbul Cerrahi Hastanesi, Istanbul, 18.06.2000.

2. "III. Ürojinekoloji Mezuniyet Sonrası Kursu", Ürojinekoloji Derneği ve İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Istanbul, 21-23 Şubat 2001.

3. "II. Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu", Harbiye Askeri Müze Kongre ve Sergi Sarayı, Istanbul, 12-14 Aralık 2002.

4. "İnfertilite Kursu", TJOD-Istanbul Şubesi, Harbiye Askeri Müze Kongre ve Sergi Sarayı, Istanbul, 29 Mart 2003).

5. "II. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu ve Workshop", Ege üniversitesi ve Jinekolojik Endoskopi Derneği, İzmir, 10-12 Mart 2005.

6. "The Course in Laparoscopy & Histeroscopy", WALS (World Association of Laparoscopic Surgeon), Laparoscopy Hospital, New Delhi, India, 1-15 June 2005.

7. "Ovulasyon İndüksiyonu Kursu", IU. Istanbul Tıp Fakültesi. Çapa, Istanbul, 5 Nisan 2006.

8. "Cerrahpaşa Tüp Bebek ve Üreme Endokrinolojisi Kursu", Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cem'i Demiroğlu Oditoryumu. Cerrahpaşa, Istanbul, 12-13 Haziran 2006.

9. "Tıpta Araştırmalara Genel Bakış Kursu", Klinik Araştırmalar ve Kanıta Dayalı Tıp Atölyesi, Doç. Dr. Murat Hayran, Istanbul, 23 Şubat 2008.

10. "İstatistik Analize Giriş ve Orta Düzey İstatistik Analizi Kursu", Klinik Araştırmalar ve Kanıta Dayalı Tıp Atölyesi, Doç. Dr. Murat Hayran, Istanbul, 24 Şubat 2008.

11. "İleri Düzey İstatistik Analizi Kursu", Klinik Araştırmalar ve Kanıta Dayalı Tıp Atölyesi, Doç. Dr. Murat Hayran, Istanbul, 8 Mart 2008.

12. "Araştırma Sonuçlarının Yayınlanması Eğitimi", Klinik Araştırmalar ve Kanıta Dayalı Tıp Atölyesi, Doç. Dr. Murat Hayran, Istanbul, 9 Mart 2008.

13. "Advanced Course in Human Reproduction and Embryology", SSIF, Barcelona, Spain, 04 July 2008.

14. "Kolposkopi Kursu", TJOD-Istanbul Şubesi- Harbiye Askeri Müze Kongre ve Sergi Sarayı, Istanbul, 22 Mart 2009.

15. "Ürojinekolojik Cerrahi Kursu", Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Istanbul, 27 Mart 2009.

16. "Laparoskopik Histerektomi Kursu", III. JED Kongresi, Çeşme, İzmir, 7-11 Nisan 2009.

17. "Advanced Laparoscopy and Robotic Surgery Course", Nezhat Medical Center and Northside Hospital, Atlanta, GA, USA, 16-22 July 2009.

18. "Ege Jinekolojik Endoskopi Günleri-4", İzmir Hilton Otel, 22-24 Nisan 2010.

19. "Fetal Kalp Taraması Kursu", TJOD-Istanbul Şubesi- Harbiye Askeri Müze Kongre ve Sergi Sarayı, Istanbul, 7 Mart 2010

20. 2nd Annual Intensive Laparoscopic Suturing, Knot Tying & Laparoscopic & Robotic Hysterectomy", (Eğitmen olarak) New York, USA, on December 09, 2010-December 10, 2010

21. "Robotic Surgery Course", "IX. Turkish-German Gynecology Congress", Belek, Antalya, 4-8 Mayıs 2011.

22. "Ovulasyon Indüksiyonu Kursu", III. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Belek, Antalya, 5-9 Ekim 2011.

23. "Fetal Kalp Kursu", Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Istanbul, 10 Şubat 2012.

24. "Jinekolojik Endoskopi Workshop" Yeditepe Universitesi Hastanesi ve JED, Yeditepe Hastanesi, Istanbul, 26 Mayıs 2012.

25. "Kolposkopi Kursu" TAJEV-Türk Alman Jinekoloj Eğitim ve Hizmet Vakfı-Sosyal Sorumluluk Projesi, Rize, 7 Haziran 2012.


Kongre Katılımları

1. "XVIII. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi", Prenatal Tanı ve Genetik, Zeynep Kamil Kongre Salonu, İstanbul, 19-21 Haziran 2000.

2. "XIX. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi", Endometriyum, Zeynep Kamil Kongre Salonu, İstanbul,06-08 Haziran 2001.

3. "XX. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi", Over, Zeynep Kamil Kongre Salonu, İstanbul, 19-21 Haziran 2002.

4. "XXI. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi", Serviks, Zeynep Kamil Kongre Salonu, İstanbul, 11-13 Haziran 2003.

5. "PCOS. Current Concepts, Treatment & Ovulation Induction- International Symposium", Mirage Park Resort, Antalya, 4-7 September 2003.

6. "VI. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi", Kemer, Antalya , 18-22 Mayıs 2005.

7. "ASRM/CFAS Conjoint Annual Meeting", Montreal, Quebec, Canada, 15-19 October 2005).

8. "2nd International Conference on Science and Moral Philosopy (Ethics) of Assisted Human Reproduction", Swissotel Bosphorus, Istanbul, Turkey, 28-29 April 2006.

9. "5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi", TJOD. Antalya, 16-21 Mayıs 2006.

10. "2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi", TSRM, Kemer, Antalya, 7-10 Eylül 2006.

11. "11th Annual Pediatric, Adolescent & Young Adult Gynecology Conference", Mount Sinai School of Medicine, New York, NY, USA, 3 March 2007.

12. "Challenges in Obstetrics, Gynecology and Women's Health", New York Academy of Medicine, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY, USA, 25-27 April 2007.

13. "II. Güncel Üreme Endokrinolojisi ve YÜT Kongresi", Çeşme, İzmir, 17-20 Nisan 2008.

14. "6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi", TJOD. Belek, Antalya, 14-19 Mayıs 2008

15. "24th Annual meeting of ESHRE", Barcelona, Spain, 06-09 July 2008.

16. "3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi", TSRM, Kemer, Antalya, 15-19 Ekim 2008.

17. "Jinekolojik Endoskopi Derneği 3. Ulusal Kongresi", Çeşme, İzmir, 7-11 Nisan 2009.

18. "VIII. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, Kemer, Antalya, 29 Nisan-3 Mayıs 2009.

19. "VII. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi", Girne, KKTC, 14-19 Mayıs 2009.

20. "25th Annual Meeting of ESHRE", Amsterdam, Netherland, 28 June-1 July 2009.

21. "II. UTD Kongresi", Belek, Antalya, Türkiye, 1-4 Ekim 2009.

22. "2nd International Meeting New Perspectives on Ovulation Induction", The Marmara Hotel, Istanbul, 3-4 June 2010

23. "International Symposium on Reproductive Medicine-1 (ISFP)", The Marmara Hotel, Istanbul, 4-6 June 2010

24. "SLS-Euro-American Multispecialty Summit V", Disneys' Contemporary Resort, Orlando-USA, February 16-19 2011

25. "5th AAGL & 4th TSGE Meeting", SwissOtel Bosphorus, 6-10 April 2011.

26. "IX. Turkish-German Gynecology Congress", Belek, Antalya, 4-8 Mayıs 2011.

27. "IX. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi", Lara, Antalya, 17-22 Mayıs 2011.

28. "III. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi", Belek, Antalya, 5-9 Ekim 2011.

29. "5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi", Harbiye Askeri Müze Kongre ve Sergi Sarayı, Istanbul, 19-21 Ekim 2011.

30. "4. Minimal İnvazif Jinekoloji Sempozyumu ve Çalıştayı", Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, Bursa, 12-15 Ocak 2012.

31. "10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi", Belek, Antalya, 9-13 Mayıs 2012.İçeriğe geri dön | Ana menuya dön