Laparoskopi Hastanesi


İçeriğe git

Ana menu:


Adezyon (Ashermann) Düzeltilmesi SayfasıAsherman Sendromu
Rahim içi Yapışıklıklar


Asherman sendromu intrauterin adezyonlarla karekterize olan nadir bir kazanılmış hastalıktır. Spesifik olarak Asherman sendromlu 1856 bayanın %88 inde endometriyal travmanın önemini gösterecek şekilde postabortal ya da postpartum uterin küretaj ile ilgili olduğu görülmüştür. Ek olarak gizli enfeksiyon ve gebelik materyali retansiyonunun odağının da faktör olabileceği görülmüştür.

Klasik olarak Asheman sendromu adet düzensizliği ve infertilite şikayeti ile prezante olur. Adet düzensizliği, amenore , hipomenore bu sendromu olan hastalarda oldukça sık olup %75 oranında görülmektedir. Son yayınlar Asherman sendromlu bayanların ayrıca Primer olarak gebelik kayıpları ile prezante olabilecekleri yönündedir.


Bu sendrom düşünüldüğünde HSG endikedir. Intrauterin adezyonlar karekteristik olarak irregüler, angüler dolgu defektleri şeklinde uterin kavitede izlenmektedir.Skar varlığı izole defektlerden komplet uterin kavite obliterasyonuna kadar değişen şekillerde olabilmektedir. Uterin polipler, miyomlar, hava kabarcıkları, kan pıhtıları yanlışlıkla adezyon gibi görünebilir. Transvajinal ultrasonda ya da salin infüzyon sonografisi bu gibi zor durumların ayırımında kullanılır. Ancak kesin tanı histeroskopiyi gerektirmektedir.

Asherman sendromu tanısı konduğunda histeroskopik olarak septum rezeksiyonu tercih edilen yöntemdir. Operatif histeroskopi kullanımının öncesinde dilatasyon ve küretaj yapılmaktaydı. Her ne kadar kör olarak adezyonların açılması sağlanıyorduysa da normal endometriyal dokunun hasarlanması önemli dezavantajıydı. Tam tersine histeroskopik olarak direk inspeksiyonunun mümkün olması, adezyonların lokalizasyon ve derecelerinin belirlenmesi, adezyonların düzgünce açılabilmesi ve operatif onarım sonuçlarının görülebilmesi açısından daha uygundur. Uterin septum rezeksiyonunda olduğu gibi uterin perforasyon ve intraabdominal yaralanmayı azaltmak için orta ağır olgularda laparoskopi eşliğinde işlemin yapılması uygundur.

Direk olarak küretaj ve histeroskopik yöntemin kıyaslanması hasta serilerinin primer olarak tarihi kayıtlardan alınması sebebiyle zor olmaktadır. Bu tip data analizlerinin sınırlı olmasına rağmen toplanan sonuçlarda histeroskopik metod daha iyi sonuçlara sahiptir.


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön